web
analytics
10. | Reacties 2013 | CVVK

10.

Wat gebeurde er op zaterdag, 6 april 2013, van vier tot zes in de zaal van Emile van Leenen te Leiden aan de Lammermarkt?
Naar een top zijn we gedragen!
Niet naar de top van een in de wind bevend riet of naar de elegante top van een Eiffeltoren, geschraagd door een elite, noch naar de top van een wolkenkrabber, zich verheffend op winstzucht van bankiers en beleggers, doch naar de top van een onwankelbare Kilimanjaro, opgestuwd door de gebundelde energie van de vele volkeren der voormalige Sovjetunie: want al het talent waarvan we getuige waren is verwekt en opgevoed in die naar ware schoonheid strevende cultuur welke alleen kan opbloeien onder de liefdevolle zorgen van alle mensen in de samenleving.
De musici, Konstantin Roor, de familie Nagler, Svetlana Terpouchova en Larissa Becker, die ons naar die hoogten voerden weten dat, bewust of onbewust, blijkens de bescheiden dienstbaarheid aan hun kunst, die velen van ons verbaasde en ontroerde.
Andersom, moet die bijzondere sfeer van vriendschap en gastvrijheid in die sierlijk eenvoudige zaal van invloed zijn geweest op de artiesten; getuige de uitlating van de celliste, dat zij nog nooit met zo'n bijzonder gevoel gespeeld heeft als voor dit publiek.

Nu we, verrijkt met de ervaring van wat cultuur is, weer terug zijn op aarde, zoals Anneke zegt, vermogen ook wij geluk te verspreiden door met vereende krachten samen te werken, ware schoonheid voort te brengen.

Jan
RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver